top of page
Aallonharjalla Wellness Oy Rekisteri- ja tietosuojaseloste

Henkilötietolain (523/1999) 10§:n ja 24§:n mukainen rekisteriseloste.

 

Aallonharjalla Wellness Oy arvostaa asiakkaidensa yksityisyyttä ja on sitoutunut suojaamaan sitä EU:n tietosuoja-asetusta noudattaen.

 

Tällä tietosuojaselosteella informoimme asiakkaitamme heidän henkilötietojensa käsittelystä. Käyttääkseen Aallonharjalla Wellness Oy:n palveluita, asiakkaan on hyväksyttävä tämän tietosuojaselosteen ehdot.

 

Halutessasi lisätietoa tietosuojakäytännöistämme tai henkilötietojen käsittelystä, vastaamme mielellämme kysymyksiin osoitteessa moikka@aallonharjalla.com.

 

1. Rekisterinpitäjä ja yhteystiedot

 

Aallonharjalla Wellness Oy (Y-tunnus: 3202272-2) 

Hilda Flodinin kuja 2 B 18

00300 Helsinki

 

2. Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö

 

Kristian Popov

info@kristianpopov.com

puh. +358 44 555 0214


 

3. Rekisterin nimi

 

Aallonharjalla Wellness Oy:n asiakasrekisteri

 

4. Rekisterin ylläpitämisen peruste

 

Henkilö on rekisteröitynyt Aallonharjalla Wellness Oy:n asiakkaaksi, ostanut yritykseltä palveluita, osallistunut yrityksen järjestämään tilaisuuteen tai tapahtumaan tai on tilannut yrityksen uutiskirjeen. Asiakkaan tietoja kerätään ja käsitellään asiakkaan suostumuksella, tai asiakkaan kanssa tehtävän sopimuksen täytäntöön panemiseksi.

 

5.  Rekisterin käyttötarkoitus

 

Rekisterin käyttötarkoitus on Aallonharjalla Wellness Oy:n asiakasrekisterin ylläpitäminen sekä asiakkaiden tuote- ja / tai palvelutilausten arkistointi ja käsittely, asiakassuhteen hoitaminen ja yrityksen palveluista, tapahtumista tai sisällöntuotannosta ilmoittaminen. Tietoja voidaan käyttää Aallonharjalla Wellness Oy:n toiminnan kehittämiseen, tilastollisiin tarkoitukseen ja henkilökohtaisemman kohdennetun sisällön tuottamiseen verkko- ja muissa palveluissamme. Henkilötietoja käsitellään henkilötietolain sallimissa ja edellyttämissä rajoissa.

 

Rekisterin tietoja voidaan käyttää Aallonharjalla Wellness Oy:n omassa rekisterissä mainonnan kohdistamiseen luovuttamatta henkilötietoja ulkopuolisille tahoille. Aallonharjalla Wellness saattaa käyttää asiakas- ja palvelusuhteen ylläpitämiseen yhteistyökumppaneita. Osa rekisteritiedoista saatetaan siirtää yhteistyökumppanin palvelimille teknisten tarpeiden niin vaatiessa. Tietoja käsitellään ainoastaan Aallonharjalla Wellness Oy:n asiakassuhteen ylläpitämiseen teknisten järjestelmien kautta.

 

Aallonharjalla Wellness Oy:lla on oikeus julkaista asiakasrekisterin sisältämät tiedot sähköisenä tai kirjallisena luettelona, ellei asiakas sitä erityisesti kiellä. Luettelolla tarkoitetaan esim. postitustarroja suoramainoksiin. Asiakkaalla on oikeus kieltää tietojen julkaiseminen ilmoittamalla siitä Aallonharjalla Wellness Oy:n asiakaspalveluun, sähköpostilla moikka@aalllonharjalla.com

 

6. Rekisterissä olevat tiedot

 

Henkilörekisteri sisältää seuraavia tietoja:

 • Henkilön etu- ja sukunimi

 • Sähköpostiosoite

 • Katuosoite

 • Postinumero

 • Kaupunki

 • Syntymäaika

 • Sukupuoli

 • Puhelinnumero

 • Valmennuspalveluiden ja asiakkaan terveyden ja turvallisuuden kannalta välttämättömimmät tiedot

 • Kirjautumistiedot palveluun

 • Kyselylomakkeella ja sähköisillä lomakkeilla kerätyt tiedot

 • Annetut suoramarkkinaluvat esim. uutiskirjeisiin

 • Palautteen ja muut yhteydenotot

 • Tiedot käsitellyistä ja toimitetuista palveluista

 • Tilausten seurantatiedot Aallonharjalla Wellness Oy:n käyttämien palveluntarjoajien järjestelmistä

 • Laskutukset

 

7. Tietojen luovutus

 

Asiakasrekisterin tiedot ovat vain ja ainoastaan Aallonharjalla Wellness Oy:n, paitsi silloin kun yritys käyttää ulkoista palveluntarjoajaa palvelun tai tuotteiden toimittamisen niitä edellyttäessä. Tietoja ei kuitenkaan luovuteta Aallonharjalla Wellness Oy:n ulkopuolelle tai sen yhteistyökumppaneiden omaan käyttöön, paitsi luottohakemukseen, perintään tai laskutukseen liittyvissä asioissa sekä lainsäädännön niin velvoittaessa. 

 

Henkilötietoja ei siirretä EU:n ulkopuolelle, ellei se ole Aallonharjalla Wellness Oy:n tai sen yhteistyökumppanin teknisen toteutuksen varmistamiseksi tarpeellista. Rekisteröityneen henkilötiedot hävitetään pyynnöstä ellei lainsäädäntö, avoimet laskut tai perintätoimet estä tietojen poistamista.

 

8. Markkinoinnin suostumukset ja kieltäminen

 

Asiakkaalla on oikeus kieltäytyä Aallonharjalla Wellness Oy:n toimittamasta ja kohdentamasta markkinoinnista. Kieltopyyntö toimitetaan sähköisesti osoitteeseen moikka@aallonharjalla.com . Asiakas saa kuitenkin aina asiakassuhteen hoitamisen ja palvelujen tuottamisen kannalta välttämättömät viestit.

 

9. Tietojen säilytysaika

 

Aallonharjalla Wellness Oy säilyttää tietoja lainsäädännön asettamien määräaikojen mukaisesti. Muilta osin tietoja säilytetään vain tarpeellisen ajan verran tai kunnes asiakas itse haluaa tietojen poistamista. Asiakkaan pyynnöstä häntä koskeva henkilötieto voidaan poistaa Aallonharjalla Wellness Oy:n järjestelmistä. Poisto-toimenpide on peruuttamaton, emmekä voi palauttaa poistettuja henkilötietoja.

 

10. Tietosuojaselosteen sisällön muuttaminen

 

Aallonharjalla Wellness Oy kehittävää palveluaan ja tuotevalikoimaansa jatkuvasti ja pidättävää oikeuden muuttaa tietosuojaselostetta ilman erillistä ilmoitusta. Muutokset voivat johtua myös lainsäädännön muuttumisesta. Suosittelemme tutustumaan tietosuojaselosteeseen säännöllisin väliajoin.

 

11. Tarkastusoikeus

 

Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkastaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. 

Tarkastuspyyntö tehdään ottamalla yhteys rekisterinpitäjään, moikka@aallonharjalla.com

 

Tarkastuspyynnössä tulee mainita nimi, henkilötunnus, postiosoite ja puhelinnumero. Vastaus toimitetaan asiakastietojärjestelmässä annettuun osoitteeseen.

 

Asiakas voi pyytää poistamaan, muuttamaan, päivittämään siirtämään ja korjaamaan virheellistä tietoa, ilmoittamalla siitä kirjallisesti sähköpostilla osoitteeseen moikka@aallonharjalla.com . Asiakkaalla on oikeus vastustaa automaattista päätöksentekoa ja profilointia ilmoittamalla siitä osoitteeseen moikka@aallonharjalla.com .

 

12. Rekisterin suojaus

 

Rekisteriä ei luovuteta sivullisille. Rekisterin käyttöoikeus edellyttää Aallonharjalla Wellness Oy:n sisäisten järjestelmien käyttöoikeuksia. Rekisteri sijaitsee salasanasuojatulla palvelimella. 

bottom of page